top of page

SKATTEFRI FÖRMÅN

Problem i rygg, nacke och axlar är idag den i särklass vanligaste orsaken till långtidssjukfrånvaro.
 På grund av det kan arbetsgivaren erbjuda sina anställda naprapati som en skattefri förmån.

 

Besvär som kommer från muskler och leder blir allt vanligare. Idag kopplar vi samman det med stressiga situationer och hög arbetsbelastning. Även fysisk inaktivitet, det vill säga för lite eller ingen motion alls, påverkar kroppens förmåga att tåla stress och livet i allmänhet. Besvär från muskler och leder uppstår inte bara vid tung arbetsbelastning utan också vid lättare, upprepade och monotona rörelser. Exempelvis drabbas ofta stillasittande kontorspersonal av dessa problem.
För att ditt företag ska kunna vara konkurrensmässigt starkt är det av största vikt att det har en fungerande hälsovård.

Företagets medarbetare måste snabbt kunna få hjälp om besvär uppstår. Viktigt att förstå är att en förebyggande friskvård ger långsiktigt minskade besvär, en kortare rehabilitering om besvär trots allt uppkommer och därför mindre sjukfrånvaro.


Visa din personal att de är viktiga för företaget. Det kommer ni att ha igen flera gånger om i framtiden.

Boka tid eller kontakta oss om du vill veta mer.

bottom of page